Pomaganie innym, a nasze oczekiwania

Jesteśmy bardzo szczodrzy, na ogół, w pomaganiu innym i we wspieraniu ich, często też mówimy, że robimy to czystego serca.

Co jednak w sytuacji, gdy sami stajemy w kryzysie, na rozstaju dróg, a osoba, której pomogliśmy nie reflektuje niesienia nam pomocy?

Zapraszam, Kochani, na kolejne spotkanie ze mną!

 

podcast2