Regulamin

Warunki usług

Warunki handlowe Sylwia Pupek

PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW.

Warunki korzystania z witryny, usługi dla konsumentów i płatności online za wszystkie witryny tworzące sieć Sylwia Pupek.

Niniejsze warunki regulują relacje biznesowe między tobą (konsumentem), a mną (Sylwia Pupek). Kupując na którejkolwiek stronie internetowej, która tworzy sieć Sylwia Pupek, zgadzasz się na ich przyjęcie i akceptację.

Żadna osoba w wieku poniżej 18 lat nie może nabywać Usług. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, poproś o pomoc dorosłego przy zakupie.

Mój adres to: 8/9 Briar Hill, Stacey Bushes, Milton Keynes, MK12 6BN, Wielka Brytania

E-mail: kontakt@sylwiapupek.com

REGULAMIN

 1. DEFINICJE

W tej umowie:

„Konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w związku z niniejszą umową działa w celach niezwiązanych z jej działalnością;

„Moja strona internetowa” oznacza całą instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego, która jest lub obsługuje tę stronę internetową lub dowolną inną stronę internetową, tworząca sieć Sylwia Pupek, w tym powiązane strony mediów społecznościowych.

„Usługi” oznaczają dowolne usługi i produkty lub programy, które oferujemy do sprzedaży w naszej Witrynie i obejmują ogólnie dostępne aktualizacje i usługi pomocy technicznej w zakresie określonym dla każdej usługi.

„Treść” oznacza wszelkie materiały w dowolnej formie opublikowane na mojej stronie internetowej przeze mnie lub osoby trzecie za moją zgodą.

„Materiał” oznacza dowolną treść zamieszczoną przez Ciebie na naszej stronie internetowej

 1. MOJA UMOWA Z TOBĄ

Obowiązują następujące warunki:

2.1 O ile pozwala na to kontekst jako odwiedzający naszą stronę internetową i w każdym przypadku jako nabywcy lub potencjalnego nabywcy moich Usług przyjmę twoje zamówienie poprzez potwierdzenie otrzymania zapłaty za daną usługę. Wtedy powstaje nasza umowa. Moja wiadomość email potwierdzi również szczegóły rachunku zakupu.

2.2 Nie mogę zagwarantować, że każda usługa reklamowana na mojej stronie jest dostępna. Jeśli w dowolnym momencie Usługa, za którą zapłaciłeś, stanie się niedostępna, natychmiast zwrócę wszystkie zapłacone pieniądze. Mój zwrot obejmie okres niedostępności, a nie okres, przez który Usługi były dostępne.

2.3 Mogę od czasu do czasu zmieniać te warunki. Warunki, które Cię dotyczą, są zamieszczone tutaj w mojej Witrynie w dniu zamówienia Usług.

2.4 Jeśli w przyszłości kupisz ode mnie Usługi w ramach jakiegokolwiek porozumienia, które nie pociąga za sobą płatności za pośrednictwem mojej strony internetowej, warunki te nadal obowiązują, o ile można je zastosować.

2.5 Jeśli jestem ci winna pieniądze (z tego lub innego powodu), dokonam zwrotu na podane przez ciebie konto lub inną ustaloną formę zwrotu płatności, tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 7 dni od daty zamówienia.

 1. TWOJE KONTO U MNIE

3.1 Zgadzasz się, że dostarczyłaś/łeś i będziesz nadal dostarczał dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie. Potrzebuję tych informacji, aby zapewnić Ci Usługi.

3.2 Jeśli korzystasz z witryny, ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za zapobieganie korzystaniu z komputera przez nieupoważnione osoby.

3.3 Wyrażasz zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie lub haśle. Powinnnaś/eś natychmiast poinformować mnie, jeśli uważasz, że jakaś osoba uzyskała dostęp do twojego konta bez twojej zgody, a także jak najszybciej zalogować się na konto i zmienić hasło.

 1. CENA, PŁATNOŚĆ I ŚWIADCZENIE USŁUG

Zobacz mój osobny dokument Polityki Płatniczej.

 1. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

5.1 Oferuję zwroty pieniędzy tylko w wyjątkowych okolicznościach.

5.2 Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się anulować subskrypcję i / lub płatności, utracisz dostęp do swojego programu w ciągu 24 godzin.

5.3 Niniejszy akapit nie ma wpływu na twoje prawa w przypadku, gdy masz autentyczne i ważne roszczenia oraz zażalenia dotyczące sposobu, w jaki Usługi były świadczone dla ciebie.

5.4 Zastrzegam sobie prawo do przerwania umowy o współpracę między nami w dowolnym momencie, jeśli nie będę w stanie jej dalej wykonywać zgodnie z moimi kodeksem moralnym, w tym m.in. w przypadku naruszenia zasady zaufania i poszanowania. O takiej decyzji zostaniesz poinformowany pisemnie (droga elektroniczną), a wpłacone środki zostaną przelane na konto, a którego otrzymałam płatność lub inne, jeśli takie wyraźnie wskażesz. Tym samym opuścisz wszystkie grupy coachingowe prowadzone przeze mnie.

 1. PODATKI ZAGRANICZNE, CŁA I OGRANICZENIA IMPORTOWE

6.1 Jeśli nie przebywasz w Wielkiej Brytanii, nie znam ani nie ponoszę odpowiedzialności za przepisy obowiązujące w twoim kraju.

6.2 Odpowiadasz za zakup Usług, które możesz zgodnie z prawem importować lub z których korzystasz oraz za opłacenie ceł przywozowych i podatków wszelkiego rodzaju nakładanych w twoim kraju.

 1. NIEZADOWOLENIE Z USŁUG

7.1 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w pełni zadowolona z zakupu, skontaktuj się ze mną natychmiast i powiedz mi:

7.1.1. dlaczego uważasz, że zawiodłam;

7.1.2 datę, w stosownych przypadkach;

7.1.3 kiedy i jak odkryłeś to;

7.1.4 wynik;

7.1.5 Twoja sugestia, co do działań, które powinnam podjąć, aby rozwiązać sytuację i przywrócić twoją wiarę we mnie.

7.2 W tym celu należy skontaktować się ze mną pocztą elektroniczną zakładce KONTAKT na mojej stronie internetowej https://sylwiapupek.com.

 1. ZASTRZEŻENIA

8.1 Ja lub moi dostawcy treści możemy wprowadzać ulepszenia lub zmiany w naszej witrynie, treści lub dowolnej z usług, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

8.2 Użytkownik jest informowany, że Treść może zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Jest to nieuniknione w każdej dużej firmie internetowej. Byłabym wdzięczna za zwrócenie mojej natychmiastowej uwagi na wszelkie błędy znalezione przez Ciebie.

8.3 Nie udzielam gwarancji i nie składam żadnych oświadczeń, wyraźnych ani domniemanych, co do:

8.3.1 adekwatności lub poprawności Usług do twojego celu;

8.3.2 prawdziwości wszelkich treści w mojej witrynie opublikowanych przez kogoś innego niż ja;

8.3.3 wszelkie domniemane gwarancje lub warunki dotyczące przydatności handlowej lub przydatności Usług do celów innych niż te, do których Usługi są powszechnie używane;

8.3.4 kompatybilność mojej strony internetowej ze sprzętem, oprogramowaniem lub połączeniem telekomunikacyjnym.

8.4 Moja strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych pozostających poza moją mocą i kontrolą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za Treść takich powiązanych stron internetowych ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z takich witryn internetowych.

8.5 W żadnym wypadku nie ponoszę odpowiedzialności za szczególne, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody wynikające z utraty użytkowania, utraty danych lub utraty przychodów lub zysków, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innej, wynikającej z w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej lub zakupem usług.

8.6 W każdym przypadku, także i w tym, gdy jakikolwiek termin, warunek lub zobowiązanie z mojej strony („ukryty warunek”) jest ukryty w tych warunkach przez prawo, wówczas nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo do wartości zakupione towary lub usługi.

8.7 Powyższe dwa akapity nie dotyczą roszczeń z tytułu obrażeń ciała.

 1. TWÓJ MATERIAŁ

9.1 Jeśli opublikujesz jakikolwiek materiał w mojej witrynie, gwarantujesz, że jesteś właścicielem praw autorskich do niego i akceptujesz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za to. Udzielasz mi prawa do edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania go w inny sposób na dowolnym nośniku i do dowolnego celu.

9.2 Zgadzasz się, że jeśli opublikujesz jakikolwiek Materiał w mojej Witrynie, robiąc to, zapewnisz mi niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne, bezterminowe prawo do korzystania z tego Materiału w jakikolwiek sposób, na całym świecie w dowolnych mediach. Wyrażasz zgodę na zrzeczenie się prawa do bycia identyfikowanym jako autor oraz prawa do sprzeciwu wobec obraźliwego traktowania twoich Materiałów.

9.3 Użytkownik zgadza się wykonać wszelkie dalsze działania niezbędne do udoskonalenia któregokolwiek z powyższych praw przyznanych mi przez użytkownika, w tym wykonanie aktów i dokumentów, na moje prośbę.

9.4 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

9.5 posiada prawa do wszystkich publikowanych Materiałów;

9.6 każdy fakt podany w Materiałach jest dokładny;

 1. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU

10.1 Użytkownik zgadza się, że nie będzie i nie pozwoli innej osobie na naruszenie lub próbę naruszenia jakiegokolwiek aspektu bezpieczeństwa mojej Witryny.

10.2 Nie możesz używać żadnego oprogramowania do wydobywania danych z mojej strony internetowej.

10.3 Użytkownik rozumie, że takie naruszenie jest niezgodne z prawem w wielu jurysdykcjach i że każde naruszenie prawa może skutkować wszczęciem postępowania karnego.

 1. ZASADY DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

Jako warunek korzystania z mojej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać następujących przepisów:

11.1 Nie będziesz używać ani zezwalać innym osobom na korzystanie z Witryny w celu pisania lub publikowania w inny sposób:

11.1.1 dzieła chronione prawem autorskim;

11.1.2 komercyjne pliki audio, wideo lub muzyczne;

11.1.3 wszelkie Materiały, które naruszają prawo jakiejkolwiek ustalonej jurysdykcji;

11.1.4 nielicencjonowane oprogramowanie;

11.1.5 oprogramowanie, które pomaga lub promuje: emulatory, wyłudzanie informacji, hakowanie, łamanie haseł, fałszowanie adresów IP;

11.1.6 linki do dowolnego z materiałów wymienionych w niniejszym paragrafie;

11.1.7 Materiały pornograficzne;

11.1.8 wszelkie Materiały promujące dyskryminację lub wrogość wobec jakiejkolwiek osoby ze względu na płeć, rasę lub kolor.

11.2 Nie będziesz używać Usług do spamowania. Spamowanie obejmuje między innymi:

11.2.1 masowe wysyłanie niechcianych wiadomości lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, które wywołują skargi od odbiorców;

11.2.2 wysyłanie śmieciowej poczty;

11.2.3 korzystanie z list dystrybucyjnych, które obejmują osoby, które nie wyraziły szczególnej zgody na udział w takim procesie dystrybucji;

11.2.4 nadmierne i powtarzające się publikowanie wiadomości nie na temat w grupach dyskusyjnych;

11.2.5 nadmierne i powtarzające się pisanie krzyżowe (cross-posting);

11.2.6 nękanie pocztą elektroniczną przez innego użytkownika Internetu, w tym między innymi przesyłanie jakichkolwiek groźnych, zniesławiających lub obscenicznych Materiałów lub Materiałów dowolnego rodzaju, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe;

11.2.7 wiadomości e-mail o nieodpowiedniej komunikacji lub treściach do osób poniżej 18 roku życia.

 1. INFORMACJE POUFNE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

12.1 Użytkownik zgadza się zachować bezpieczeństwo Informacji poufnych i nie ujawniać ani nie udostępniać ich ani żadnej jej części żadnej osobie trzeciej.

12.2 Będę bronić praw własności intelektualnej w związku z moim produktem i moją witryną, w tym praw autorskich do Treści dostarczonych przeze mnie lub przez dowolnego innego dostawcę treści (w tym praw autorskich do: tekstu, grafiki, logo, ikon, obrazów, klipów audio, pliki do pobrania, dane i oprogramowanie cyfrowe).

12.3 Zastrzegam sobie również prawa autorskie do projektów i kompilacji wszystkich treści mojej strony internetowej. Tytuł, prawa własności i pozostają wyłączną własnością moją i / lub innego dostawcy treści. Będę stanowczo chronić te prawa we wszystkich krajach.

12.4 Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie można kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, przekazywać lub sprzedawać, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treści w całości lub w części.

12.5 Nie możesz używać mojej nazwy, logo lub znaków towarowych ani żadnych innych Treści na żadnej swojej stronie internetowej ani żadnej innej osobie.

12.6 Z zastrzeżeniem innych warunków niniejszej umowy, możesz pobierać lub kopiować Treści wyłącznie na własny użytek, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych zawartych w niej informacji. Nie możesz przechowywać elektronicznie żadnej znaczącej części jakiejkolwiek Treści.

 1. TWÓJ ADRES E-MAIL

13.1 Użytkownik oświadcza, że ​​dowolna wybrana przez użytkownika nazwa użytkownika lub adres e-mail, używane samodzielnie lub w połączeniu z nazwą domeny drugiego lub trzeciego poziomu, nie koliduje z prawami osób trzecich i nie została wybrana w żadnym niezgodnym z prawem celu.

13.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli uważam, że taki wybór koliduje z prawami osób trzecich lub jest wybierany w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu, mogę natychmiast zawiesić korzystanie z takiej nazwy lub adresu e-mail, a także zwolnić mnie od wszelkich roszczeń lub żądań wynikających z twojego wyboru

13.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będę ponosić wobec niego odpowiedzialności w przypadku, gdy zostanę nakaz przez sąd lub organ sądowy, do odstąpienia od używania lub zezwalania na użycie określonej nazwy domeny jako części nazwy lub adresu e-mail.

 1. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć mnie przed wszelkimi stratami, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przeciwko mi przez osoby trzecie z powodu wynikającego w jakikolwiek sposób z korzystania z mojej Witryny, zamieszczania jakichkolwiek Materiałów lub naruszenia przez ciebie lub przez inną osobę korzystającą z twojego komputera, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw autorskich innych osób.

15. PRZEPISY RÓŻNE 

15.1 Kiedy komunikujemy się z Tobą, robię to za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub Facebook Messenger lub SMS-ów / wiadomości multimedialnych (MMS) na Twój telefon komórkowy. Zgadzasz się, że wszelka korespondencja pisemna, w tym e-mailem, SMS-em lub wiadomościami, jest wiążąca umownie w taki sam sposób, jak prawidłowo podpisany i opatrzony datą papier wysłany pocztą.

15.2 Początkowa wiadomość SMS lub MMS wysłana przez Sylwia Pupek na twoje konto telefonu komórkowego nie będzie obciążać Cię żadnymi opłatami. Jednak standardowe wiadomości, dane oraz inne stawki i opłaty Twojego operatora nadal obowiązują w przypadku wysyłanych przez Ciebie wiadomości, moich potwierdzeń oraz wszelkiej późniejszej korespondencji SMS i / lub transmisji. W dowolnym momencie możesz wysłać SMS o treści STOP, aby anulować.

15.3 Jeżeli dostarczam towary lub usługi bez konkretnej opłaty, wówczas uznaje się je za dostarczone bezpłatnie i nie są powiązane z żadnymi innymi towarami lub usługami, za które pobierana jest opłata. W związku z tym nie mamy żadnych zobowiązań umownych ani innych w odniesieniu do tych towarów lub usług.

15.4 Żadne z postanowień niniejszej umowy na mojej stronie internetowej nie będzie przyznawać żadnej stronie trzeciej żadnych korzyści ani zobowiązań.

15.5 Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków zostanie w dowolnym momencie uznane przez jakąkolwiek jurysdykcję za nieważne, nieważne lub niewykonalne, wówczas będzie traktowane jako zmienione lub ograniczone, tylko w zakresie minimalnie niezbędnym do wprowadzenia ich w zakres prawa tej jurysdykcji i zapobiegania jest nieważne i będzie wiążące w zmienionej lub zmniejszonej formie. Z zastrzeżeniem tego, każde postanowienie należy interpretować jako rozdzielne i nie wpływające w żaden sposób na żaden z tych warunków.

15.6 Żadne zrzeczenie się przeze mnie, przy wykonywaniu jakiegokolwiek prawa, mocy lub postanowienia w niniejszej umowie nie będzie działało jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego prawa lub tego samego prawa w przyszłości; opóźnienia w wykonywaniu władzy lub prawa nie należy interpretować jako zrzeczenia się.

15.7 W przypadku sporu wynikającego z/ lub w związku z niniejszymi warunkami lub jakąkolwiek umową między tobą a mną, zgadzasz się podjąć próbę rozwiązania sporu, angażując się w dobrej wierze ze mną w procesie mediacji przed rozpoczęciem arbitrażu lub sporu sądowego.

15.8 Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie moich zobowiązań wynikające z przyczyn pozostających poza moją rozsądną kontrolą.

15.9 Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Wielkiej Brytanio. Niniejsza umowa nie będzie regulowana Konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest niniejszym wyraźnie wyłączone.

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em warunki i zgadzam się, że stanowią one część umowy między nami. Jeśli nie mam ukończonych 18 lat, potwierdzam, że powiadomiłam/em mojego rodzica lub opiekuna o warunkach oraz że ta osoba wyraziła zgodę na zakup twoich Usług.