Przyjąć nową rzeczywistość

Przyjąć nową rzeczywistość

Tak, wiem, to nie jest takie proste ot tak, po prostu, zaufać, że jest w tym wszystkim większy cel, ważniejszy i lepszy dla ludzkości jako ogółu

Tak, wiem, to nie jest takie łatwe zauważać pozytywne aspekty zmian, jakie się zadziewaja

I jak zawsze, tak i dziś, masz wiele opcji do wyboru

Jak za każdym razem, tak i w tej sytuacji, możesz podjąć różne działania i różne decyzje, pamiętając o tym, że brak działania to też działanie i też decyzja.

Nie, nie jesteś zniewolona.

Nie, nie jesteś uwięziona.

Nie da się zniewolić wolnej istoty.

Nie da się uwięzić wolnego ducha.

To wszystko, co się zadziewa wokół nas, to wszystko pokazuje nam coś. Coś bardzo ważnego.

To wszystko pokazuje nam, że to, co do tej pory bazowało na starym systemie wierzeń i przekonań, na starym systemie zasad i reguł wypracowanych w przeszłości i bazujących na przeszłości już nie działa.

Dziś potrzebujemy nowych zasad, nowych reguł, nowego spososbu postępowania, nowych przekonań opartych na nowych wierzeniach.

Potrzebujemy nowego sposobu reagowania

Przyjmowania rzeczywistosci taką, jaka jest

Reagowania na zmieniającą się sytuację

Potrzebujemy dać sobie pozwolenie, by to, co ma odejść, odeszło, by przestać żyć przeszłością

Tego już nie ma

To już nie wróci

Od teraz zaczyna sie nowa era naszego życia

Nowe życie

Nowe przekonania

Nowe wartości

Jakie?

Od Ciebie i tylko od Ciebie zależy, czy ten swoisty detoks cywilizacyjny potraktujesz jako początek do czegoś nowego…

Zapraszam Cię na spotkanie ze mną 💕. Z przyjemnością potowarzysze Ci w tej nowej drodze.