Toksyczny Wstyd

To zaraz obok poczucia winy jedna na najcięższych wibracyjnie emocji.

Nie jest czymś, z czym przychodzimy na świat.

Nie jest czymś, co jest naturalne i niezbędne do przetrwania.

Wstyd jest czymś wpajanym nam od urodzenia.

Nie chroni nas przed niczym, nie ostrzega przed niebezpieczeństwem.

Ten chory, toksyczny wstyd zabija i wyniszcza od środka nasze poczucie własnej wartości, naszą unikatowość i naszą niepowtarzalność. Krępuje nasze poczucie wolności.

Wstyd

Uzależniony od naszego pochodzenia, statusu społecznego, kraju, w jakim żyjemy i kultury.

Wstyd

Uzależniony od tego, czy urodziłaś się jako dziewczynka czy urodziłeś się jako chłopiec.

Wstyd

Wpisany w nasze kobiece życie.

Bo tak naprawdę to wstydzić powinnaś się wielu rzeczy.

Swojego nieodpowiedniego zachowania, nieodpowiedniego stroju, nagości, seksualności, zbytniego „chcę”, kiedy jesteś za bardzo i kiedy jesteś niewystraczająco.

Wstydzić powinnaś się wielu rzeczy w sobie i wielu rzeczy u innych.

Tak.

Poczucie wstydu dotyczy także tego, że odpowiadasz za zachowanie swoich dzieci, zachowanie męża, za nieodpowiedni strój dzieci lub nieodpowiedni strój męża.

Odpowiadasz też jako żona/partnerka poczuciem wstydu za braku porządku i czystości w domu, za brak obiadu na czas, za brak gotowości do seksualnych ekscesów lub za zbytnią gotowość na nie.

Wstyd

Towarzyszy nam kobietom niezmiennie, każdego dnia.

Wystarczy jeden gest, jedno krzywe spojrzenie, jeden szept, jeden ironiczny uśmiech i już go czujesz… zakrada się powolutku i podważa Twoje dobre samopoczucie. I już nie jesteś taka pewna, czy to, co przed chwilą powiedziałaś było na miejscu, czy strój, który założyłaś jest na pewno odpowiedni.

Nic tak mocno nie zapada nam w pamięć, jak sytuacje, których się wstydzimy, jak sytuacje których powinnyśmy się wstydzić.

Wstyd

Znasz go?

Temat wstydu, tego toksycznego, chorego, który blokuje nas przed otwarciem się w pełni na siebie, na doświadczenia życie nie jest zapewne Ci obcy. 

Czym jest toksyczny wstyd i jaka jest różnica między nim, a zdrowym, naturalnym wstydem?

Wystarczy spojrzeć na zachowanie małego dziecka. Jak niewinne i lekkie jest jego zachowanie i reakcje. Cokolwiek by nie zrobiło, cokolwiek by nie powiedziało jest naturalnie niewinne w swojej istocie istnienia i bycia, dopóki ktoś z otoczenia nie zacznie mu wpajać poczucia wstydu. Wtedy nagle jego twarz nieruchomieje, ciało zastyga w bezruchu, jakby przeżywało szok, zgrzyt między naturalnym zachowaniem i niespodziewaną, negatywną reakcją otoczenia. 

Toksyczny wstyd to wstyd, który blokuje nas przed działaniem, który knebluje nam usta i wiąże język, który obniża poczucie wartości i pewności siebie. 

Przypominasz sobie, jakie to uczucie? 

Pomyśl chwile nad sytuacją, w której poczułaś wstyd. Jak się wtedy czułaś? Czy miałaś ochotę zapaść się pod ziemie? Stawałaś się malutka, coraz mniejsza? Zapadałaś się w sobie, kurczyło się Twoje ciało? Miałaś ochotę cofnąć czas? Jaki to rodzaj uczucia? Jakie odczucie w ciele? Pamiętasz je? Znasz?

Jest wiele negatywnych emocji, ale tylko dwie, wg mnie, wyniszczają człowieka od środka, zagnieżdżają się w głęboko wgryzając w najgłębsze zakamarki i niszczą, niszczą to, co najbardziej wartościowe, poczucie wartości, niewinności i lekkości. Poczucie wstydu i poczucie winy. Emocje, których uczymy się, z którymi nie przychodzimy na ten świat, które nie dają żadnych potrzebnych człowiekowi do przetrwania informacji, w niczym nas nie wspierają, w niczym nie pomagają. Emocje, przez które tracimy spontaniczność, lekkość i niewinność z jaką się urodziliśmy.

Już wkrótce ruszamy z nowym warsztatem online. Cztery dni, podczas których przetransformujesz toksyczny wstyd, uwolnisz się od niego i przywitasz ponownie lekkość i niewinność w swoim życiu.